OFF står för ett filmklimat som är utmanande, nytänkande, utvecklande och modigt. OFF samlar människor som vill göra film på sina villkor. OFF är ett nätverk och en rörelse. OFF skapar sammanhang, debatt och samtal.

Vad är OFF?

Oberoende Filmares Förbund är OFF, och har funnits sedan 1984. OFF är ett filmförbund och en samlingsplats för filmskapare som inte vill begränsa sig inom olika roller eller kompromissa med sitt personliga uttryck. Våra medlemmar driver ofta sina projekt från idéstadiet till färdig film, växlar mellan olika roller beroende på projekt eller är både regissör och producent för samma projekt. Vi tror på fria processer där gränser och förväntningar tänjs för att skapa intressant film. Vi vill främja bättre villkor för film(skapande) som inte följer traditionella normer och en  inkluderande, jämställd och utvecklande filmbransch. Vi är en kollektiv kraft, och vi skapar tillsammans ett nätverk för filmskapare som vill fortsätta vara oberoende. Det är därför vi finns.  

Varför OFF?

Vi tror att film kan förändra världen, och att film förändrar våra liv. Vi är en ständig rörelse, vi är en mix av genres, tider och uttryck. Vi tror på att filmskapande som är föränderligt och öppet för förändring. Vi tror att filmen har makt att påverka om vi vågar experimentera bortom de givna rollerna och formen.

Vi samarbetar med

Styrelsen