Ta betalt – nya arvodesrekommendationer

Paraplyorganisationen KLYS, som OFF är medlem i, har tagit fram en broschyr med uppdaterade arvodesrekommendationer för frilansande professionella kulturskapare. Broschyren har det passande namnet ”Att ta betalt”. Ta gärna en titt där innan du uppger pris för till exempel filmsamtal och filmpedagogiskt arbete och hjälp till med att sprida informationen till lokala aktörer som budgeterar för att anlita filmare. På så vis hjälps vi åt att hålla arvodesnivåerna skäliga. Obs! broschyren listar rekommenderade MINIMI-arvoden.