STOCKHOLMS KULTURSTRATEGISKA PROGRAM

Fotocred: regionstockholm 2020

Styrelsen har läst Stockholms stads kulturstrategiska program och lämnat input till paraplyorganisationen KLYS, samt ett eget remissyttrande. Programmet för kulturen i Stockholms stad beskrivs på 35 sidor med snygga formuleringar och vackra bilder, men är i styrelsens ögon innehållslöst och anmärkningsvärt tomt på konkreta förslag, mål och åtgärder för professionella kulturskapare och hållbara verksamheter. Det är också anmärkningsvärt att remissinstanserna snarare utgörs av aktörer från näringslivet än kulturlivet. 

Läs vårt remissvar här