CORONAGUIDE

Den 20:e mars avsatte regeringen 500 miljoner kronor i akut stöd till kulturen. Dessa pengar ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter, men hur detta ska gå till är ännu inte klart.

Den senaste tiden har varit intensiv och det har kommit nya direktiv varje vecka. Vi på OFF har gjort en sammanställning av de resurser och hjälp som nu finns att få för dig som är företagare inom kulturområdet.

OBS, saker kan ändras med kort varsel så var uppmärksam. 

Hämta sammanställning som PDF

Om du ska korttidspemittera dig själv så ska du ha en nytt avtal mellan dig själv och ditt bolag. Mall finner du här: 

Avtalsmall korttidspermittering

OBS – från den 14 april kan man göra arbetstidsförkortning med 80 % så det är viktigt att man anger det i avtalet med sig själv.

Avtalet ska inte bifogas ansökan till Tillväxtverket men ska kunna visas upp. Företagarna har sammanställt mycket bra information och har även en beräkningssnurra här: Räknesnurra

Som ni kanske vet omfattas inte ägare till enskilda firmor men däremot omfattas deras anställda som inte är närstående.OFF fortsätter att arbeta för bättre villkor för våra medlemmar som har enskilda firmor och att vi precis skrivit på ett upprop för detta i samarbete med Klys.

BRANSCHRÅD

OFF deltar under dagen vid SFI’s branschrådsmöten i råden Visning & Spridning, Utveckling & Produktion och Filmarv. Självklart sker mötet digitalt och handlar framförallt om hur branschen kan hantera corona-krisen. Nu och i framtiden.

Den del av krispaketet på 500 miljoner från regeringen, som SFI kommer att ta och hand om, kommer enbart rikta sig till distributörer, biografer och filmfestivaler och syftar till att täcka inkomstbortfall för offentliga visningar och event och kan enbart sökas av fria aktörer.

Detaljer kring stöd som kommer kunna sökas av producenter, regissörer, manusförfattare och andra kulturutövare kommer att delges på Kulturdepartementets presskonferens fredag 24/4.

Enkät om ekonomiska konsekvenser i samband med Coronakrisen

EOberoende Filmares Förbund för just nu en intensiv dialog tillsammans med politiker, SFI och myndigheter om konsekvenserna av Coronakrisen. Många akuta och långsiktiga åtgärder behöver komma på plats. Vi ber nu om er hjälp, vi behöver få en helhetsbild över hur situationen ser ut för våra medlemmar för att göra vårt påverkansarbete ännu mer effektivt. Gå in på enkäten nedan och svara, gärna så fort som möjligt men senast den 3 april.

Länk till enkäten!

Det råder stor oro hos frilansare, kulturarbetare, filmare och hela vår sektor med anledning av Corona.

Idag har ett första #krispaketförkulturen släppts av kulturdepartementet som ett direkt resultat av OFF:s påverkansarbete som vi arbetat intensivt med under den gångna veckan, i samarbete med paraplyorganisationen KLYSHör kulturministern presentera paketet i SVT:s Kulturnyheterna. 

Regeringen visar att de har lyssnat på KLYS och OFF och vill anförtro sakmyndigheterna på området uppdraget att fördela stöd till de kulturaktörer som behöver det som mest just nu, inte minst kulturskapare.

Satsningen innehåller dock inga detaljer och KLYS och OFF kommer att fortsätta föra dialog med kulturdepartementet och kulturmyndigheterna om den närmare utformningen.

Det aviserades också att regeringen är öppen för att vidta ytterligare åtgärder på kulturområdet längre fram.

Dessutom signalerade kulturministern att arbetsmarknadsdepartementet är på gång med åtgärder, som kommer att beröra även kulturskapare.

Hjälp oss därför att analysera det första paketet! Vad saknas? Var finns brister? Vad kan vi jämföra med? Det är avsevärt mindre än flygsektorn till exempel. Kulturföretagare kan också omfattas av fler krispaket från andra områden som till exempel näringsliv.

OFF träffar nämligen kulturminister Amanda Lind på tisdag nästa vecka. Så skriv dina kommentarer på paketet och den förda politiken till kansliet@off.se så ska vi försöka tala för er alla på detta möte.

I dessa intensiva tider ber vi också att ni kontaktar oss på denna officiella adress och inte genom styrelseledamöters privata kontakter. Vi är hårt belastade nu och måste räcka över lång tid. Tack för att ni respekterar detta.

Sprid gärna ordet om allt som OFF gör och värva kollegor. Med fler medlemmar blir vi en starkare röst och får stadigare ekonomi.

Trevlig helg!

OFF påverkar ministrar och departement genom KLYS

OFF är en av 13 kulturskaparorganisationer som samlas i paraplyorganisationen KLYS som är en samlad röst för Sveriges kulturskapare. Både förra veckan och idag har KLYS bett OFF om en analys kring Coronaåtgärdernas konsekvenser för respektive kulturområde. OFF-styrelsen har med mycket kort varsel lämnat vår  analys, input och förslag efter bästa förmåga och tagit hjälp av kloka medlemmar genom efterlysningar i OFF-listan.

En delegation från KLYS har träffat ministrar och departement inom kultur, näringsliv och social trygghet. ”Kompensera frilansande kulturskapare för det inkomstbortfall som de drabbas av i Coronakrisens spår” var det samlade budskapet till kulturminister Amanda Lind – minister för kultur, demokrati och idrott, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på mötet på kulturdepartementet om åtgärder för att skydda kultursektorns yrkesverksamma.KLYS ordförande har också medverkat i SVT:s kulturnyheterna.

Vi rekommenderar er att följa KLYS i sociala media för att se hur de arbetar för oss, och vi för er! Vi kommer inom kort att publicera inlämnade förslag från KLYS, även i OFF:s kommunikationskanaler.