STORA ÄNDRINGAR I NYA MEDIAPROGRAMMET

Det sker justeringar i Kreativa Europas MEDIA-program för 2021-2027, som slår hårt mot dokumentären. Documentary Association of Europe (DAE) har satt ihop en protest i form av en pressrelease och ett 40-tal europeiska branschföreträdare har signerat, inklusive OFF. 

De viktigaste och sämsta punkterna i justeringarna: 

1. Utvecklingsstöd kan endast beviljas till projekt som börjar filma tidigast 10 månader efter ansökans deadline. Var tidigare 8 månader.

2. Enskilda project (”single project”-ansökan) ska nu göras om till ett ”co-development tool” som kräver bekräftad samproducent i annat land redan i utveckling. Huvudproducenten här ska ha lanserat minst en tidigare film i minst tre andra länder utanför sitt hemland. (Var tidigare ett land utanför sitt eget). Detta kommer främst drabba småspråksländer och de som redan har svårt att nå ut med sina filmer brett i Europa – på tvärs mot vad programmet är till för.

3. Det så kallade stödet till Tv programming, distribution av film via europeisk tv, sänks från 20% av budgeten till max 15% av budgeten för alla, bra för fiktion som får en höjning, dåligt för dokumentär som får en sänkning. 

Läs pressreleasen här
Läs mer här

FORTSATT DIALOG MED FILMINSTITUTET

Den 5 maj deltog OFF åter i ett så kallat tvärsektionellt branschmöte med Filminstitutet. Detta är ett återkommande mötesforum som Filminstitutet kallat till sedan pandemin slog till. Syftet är att utröna behov bland stödmottagare och hur krisstöden bäst kan utformas så att de träffar rätt. Deltagarna i dessa möten är VD Anna Serner och chefer/handläggare för stöden, branschens olika företrädare inom både produktion och distribution: företrädare för biograferna, VOD-plattformer, distributörer, regissörer och dramatikers intresseorganisationer med flera. OFF har också haft återkommande enskilda möten med Filminstitutet för att rapportera era, medlemmarnas, behov. 

Inför mötet den 5 maj skickade vi ut en enkät till er medlemmar där vi bad er svara på era kortsiktiga och långsiktiga behov av krisstöd, samt en konsekvensanalys om stöd beviljas respektive uteblir. Svaren vi fick in visar på allvarliga hot mot ett hållbart arbetsliv. Ni beskrev oro för att inte ha råd att behålla sin lokal, inte ha råd att satsa på talangutveckling, och även risk för nedläggning av projekt och bolag. Detta framförde vi till Filminstitutet, och de presenterade den 5 maj för oss en samlad bild av alla svar som kommit in från branschens nyckelaktörer. OFF anser att deras bild av läget överensstämmer med vår. Filminstitutets jobb är nu att utforma nya krisstöd och de har meddelat att deras prioriteringar kommer att vara följande: 

1.     Intäktsbortfall för biografer och produktionsbolag samt lanseringsstöd till distributörer. 
2.     Höjda verksamhetsstöd till filmfestivaler för att klara digital omställning, och anpassade utvecklingsstöd till oberoende mindre produktionsbolag.

Vi fortsätter dialogen med Filminstitutet för att prata om vilka anpassningar av stödet till mindre produktionsbolag som behövs för att nå de som fortsatt behöver stöd. Kontakta gärna oss med dina synpunkter och beskriv dina behov om du inte har gjort det via enkäten redan.

Er input är enormt viktig för att vi ska få ett träffsäkert stöd till er medlemmar.

REFRAME SESSIONS

Vi avslutar vårens program med ett samtal med MÅNS MÅNSSON. Samtalet berör Måns sammanlagda karriär, om film som konst och om att regissera tv-serier, som tillexempel den aktuella Netflix-producerade ”Snabba Cash”.

Måns Månsson är regissör och filmfotograf, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I hans första långfilm H:r Landshövding (2008) porträtterades politikern Anders Björck under ett år. Månsson debuterade som spelfilmsregissör med den delvis dokumentära Hassel – Privatspanarna (2012). Hans filmer Stranded in Canton(2015) och Yarden(2016) har visats på filmfestivaler världen över. Bland hans fotoarbeten kan nämnas Axel Peterséns Avalon(2012) och Jesper Ganslandt’s Jimmie(2018). Månssons senaste långfilm (i samregi med Axel Petersén) Toppen av ingenting hade premiär i tävlan vid Berlins filmfestival 2018. I TV sammanhang har han regisserat 2nd unit på HBO serien Chernobyl samt två avsnitt av Snabba Cash för Netflix.

Moderator är KALY HALKAWT, filmvetare. Hon har tidigare arbetat på Cinemateket som programredaktör och är idag doktorand på Stockholm Universitet där hon skriver om flickskap i svensk film.

ANMÄLAN: maila din anmälan till anna@filmcentrumsyd.se
Var: Online på zoom
När: kl 14.00-15.30 Torsdagen den 20 maj
Hur: Zoomlänk skickas till din mailadress på morgonen den 20 maj

ReFrame Sessions är en serie fortbildnings- och nätverksträffar online i syfte att möta filmbranschens behov under pandemin i regi av Filmcentrum Syd och OFF.

OFF I MÖTE MED AMANDA LIND

Den 11 maj träffade kultur- och demokratiminister Amanda Lind representanter från filmbranschen för att diskutera aktuella filmpolitiska frågor och vad som krävs för en återstart efter pandemin. OFF’s ordförande Elin Kamlert deltog i mötet tillsammans med andra av branschens intresseorganisationer, Svenska Filminstitutet, Myndigheten för kulturanalys, samt regionala filmorganisationer och TV-bolag. Temat var återstart efter pandemin och digitaliseringens utmaningar. 

Vi framförde vår önskan om fortsatt transparens och flexibilitet mellan branschens parter för att klara en återstart. Vikten av flexibilitet gällande visningsfönster kommer att bli allt viktigare även efter en återstart. Vi som driver produktionsbolag kommer att behöva experimentera med lansering och distribution för att hitta bästa tänkbara väg framåt, och här finns inte en kostym som passar för alla filmer. Producenter måste kunna satsa på de mest gynnsamma modellerna för deras filmer, och här utgör nuvarande fönsterpolitik och fokus på territorier ett hinder. Filmbranschen måste lära sig nya modeller snabbt, och detta under/efter en mycket prövande pandemitid. Därför ser vi gärna att Filminstitutet stöttar med ett särskilt riktat stöd till digitalisering och nya affärsmodeller. 

Vi framhöll också vikten av fortsatta krisstöd så länge pandemin pågår, särskilt till mindre oberoende produktionsbolag och enskilda företagare som verkar inom filmbranschen: producenter/regissörer och fotografer, konstnärer, grafiker, ja alla vi samarbetar med i våra projekt. Många av dessa lever mycket osäkert trots att de utgör helt essentiella delar av filmens ekosystem. 

Efter mötet skrev kulturministern denna kommentar på sin Facebooksida:”En av de saker jag längtar efter är att kunna gå på bio, där duken, ljudet och gemenskapen ger den där särskilda filmupplevelsen. Samtidigt har digitaliseringen skapat möjligheter att kunna ta del av ett rikt utbud av film hemma i soffan, vilket många haft som glädjeämne under pandemin. Nya sätt att nå publiken är här för att stanna.

Idag höll jag ett högnivåmöte för svensk film med en mängd aktörer – alltifrån de som skapar film till de som distribuerar, filmfestivaler och biografer. Jag är väldigt glad över den konstruktivitet som svensk filmsektor visat senaste året, både med fördelningen av nästan 1 miljard i krisstöd till filmen – men också i allt som gjorts för att fortsätta hålla igång svensk filmproduktion och fortsätta nå ut!

Nu när vi levt med pandemin i över ett år och vi ser ljuset i tunneln vill jag rikta fokus på framtidsfrågorna. Återstarten för kulturen, hur vi ska se till att vårt fantastiska kulturliv blomstrar igen. Den snabba digitaliseringen har skapat nya både utmaningar och möjligheter.”

SÖK FILMRESIDENS

HALLAND
Filmare från hela Sverige är välkomna att söka till Filmresidens Halland. Filmresidenset innebär att en filmare får komma till Falkenberg och Katrinebergs folkhögskolas filmhus under en period hösten 2021. Residenset kan vara en period om max 1 månad, eller en kortare period i det fall två eller flera filmare i samarbete vill dela på en residensperiod. Du som blir antagen får resa, boende och fri kost under vardagarna, samt en ersättning om 40 000 kr. Ansök senast 18:e april. Läs mer

DOKUMENTÄRFOTOGRAFISKT RESIDENS, VÄSTERBOTTEN
Residenset anordnas av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum och vänder sig till fotografer och filmare bosatta i Sverige. Syftet är att främja den dokumentära bilden, samtidsdokumentation samt att understödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi. I residenset ingår ett stipendiet, boende, handledning, resekostnader mm. Ansökan stänger 5:e april. Läs mer


ELIN WÄGNER STIPENDIUM
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor i Elin Wägners Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:- Syftet med stipendiet är att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film/musik/konstverk i en både stimulerande och rofylld miljö.  

Kriterier: Du som i ditt konstnärliga arbete skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.  

Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”. 

Ansökan mejlas eller skickas in senast 25 april 2021 till birgitta.k.hansson@gmail.com eller Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, att. Birgitta Hansson, Söreskog 6, 360 30 Lammhult  Boendeperioden kan förläggas i september eller november månad.  För frågor: Birgitta Hansson 073/420 63 66, birgitta.k.hansson@gmail.com