OFF om ”Green card”

Under hösten 2017 har vittnesmålen om bristande jämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatser och i samhället avlöst varandra. I filmens, teaterns och medias värld har kvinnor vittnat under uppropen #tystnadtagning, #metoobackstage och #deadline, och på Guldbaggegalan fyllde svenska skådespelerskor scenen med starka berättelser och en uppmaning till branschen att börja agera på allvar.

Parallellt har det under hösten inom branschråden förts diskussioner om ett s.k Green Card för VD:ar och producenter, något har sitt ursprung i Filminstitutets förslag till en ny stödordning. Ett Green Card skulle innebära utbildningsinsatser för att öka kunskaper kring arbetsvillkor och ansvar i filmproduktioner, och ges i form av en kort kurs, för de som tilldelas produktionsstöd. Branschen var delad till förslaget, men i stort sätt överens om att det vore bra att höja kompetensen i dessa frågor.

OFF ställde sig, tillsammmans med bland annat Teaterförbundet, bakom idén om en kortutbildning med syfte att förbättra villkoren inom filmproduktion. Vår förhoppning var att en sådan utbildning som motkrav på stödmottagare skulle vara ett mer demokratiskt och rättvist kriterium än Filmavtalets gamla kravformulering på en ”etablerad producent”, som vi sett bromsade tillväxt i branschen.

OFF har bidragit med input kring varför och hur vi tycker en utbildning kan vara adekvat, och framhållit att vi tycker det är viktigt att den hålls oberoende från Filminstitutet. Att offentliga produktionsmedel är villkorade med att man förbinder sig att följa svensk lagstiftning kring diskriminering och sexuella trakasserier tycker vi är rimligt. Vi har vidare lyft vikten av att utbildningen ges på olika håll i landet.

Information om en första utbildningsomgång den 12 mars har nyligen skickats ut från Filminstitutet. I denna information står att utbildningen ges i samverkan med OFF, vilket alltså skett initialt, men tyvärr inte i de sista ledet gällande innehåll eller kommunikation. Den utbildning som nu erbjuds hålls av Filminstitutet, och fokuserar på förebyggande av sexuella trakasserier. Flera producenter som är OFF-medlemmar kommer att delta, och ge sin input kring hur utbildningen kan utvecklas.

Tyvärr har kommunikationen gått väldigt snabbt från Filminstitutets håll och detta är delvis kanske anledningen till att detta Green Card blivit så omdiskuterat. Debatten har handlat om huruvida en obligatorisk utbildning för de som vill ha produktionsstöd, med innehåll kring jämställdhet och sexuella trakasserier, kan bana väg för andra framtida krav med politisk agenda och i förlängningen en åsiktsstyrning av svensk film. Debatten har förts på kultursidor, radio, TV och i filmforum som FLM och POV.

OFF välkomnar en livlig samhällsdebatt om hur vi bäst kan främja filmkonstens oberoende, och parallellt förbättra branschens arbetsvillkor och gemensamt agera utifrån de vittnesmål som framkommit under #metoo-hösten.

I november gav OFF, liksom andra organisationer omfattande input, och konstruktiv kritik, kring en rad punkter i Filminstitutets förslag till ny stödordning då denna var ute på remiss. Detta finns samlat att läsa här. Inputen nådde Filminstitutet och dess styrelse innan 2017 års sista styrelsemöte den 4 december. Anmärkningsvärt är att den inte besvarats på något vis, någonstans. Istället presenterar just nu Filminstitutets produktionsstödsavdelning nu på olika håll i landet den nya stödordningen, snarlik det i höstas kritiserade förslaget, utan större justeringar.

OFF önskar innerligt att debatten om Green Card inte överskuggar en välbehövlig debatt om den ”nya” stödordningen, och hur branschråden fungerar som forum för att upphovspersoner i svensk film ska bli hörda.

Vi arbetar vidare med dessa frågor och ni är varmt välkomna att höra av er med input, samt engagera er tillsammans med oss.

Seminarium om EGET FÖRETAGANDE

Varmt välkomna på vårt seminarium om EGET FÖRETAGANDE. Vi ses den 8 februari i Malmö i samarbete med FilmCentrum Syd.

Seminariet riktar sig till filmare och filmarbetare som funderar på att starta eget produktionsbolag alternativt filmkollektiv, eller som redan driver eget företag men vill/behöver lära sig mer. Och få ta del av andras erfarenheter av att vara egen företagare. Det kan ofta vara en förutsättning att ha eget bolag eller bilda ett filmkollektiv för att kunna arbeta som frilansande filmare/filmarbetare, samt för att kunna söka finansiering.

Vad innebär det rent faktiskt att vara frilansande filmarbetare med eget bolag? Vad handlar det om, vad bör du tänka på, vilka förberedelser bör göras innan du startar eget? Hur kan du balansera verksamheten mellan egna filmproduktioner och betalda uppdrag? Vad finns det för alternativ till att ha eget bolag, och hur funkar det?

ANMÄLAN: Senast den 5 februari till johan@filmcentrumsyd.se
DELTAGARAVGIFT: 200 kr. OBS! Anmälan är bindande.
KONTAKT: Johan Simonsson (FC Syd), 040 – 795 79 eller johan@filmcentrumsyd.se

Läs mer på: http://syd.filmcentrum.se

Grattis Pixelvinnare!

Stort grattis Kim Sundbeck och Paolo Iskra som med sin film Väg 13 vann varsitt medlemsskap i Oberoende Filmares Förbund på årets Pixel Skånes Filmfestival!

Juryn bestod av Jessica Nettelbladt, Baker Karim och Ariel Gomar och deras motivering löd:

”En tät och väl genomarbetad film som med sitt klipp, skådespel, foto och ljud skapar en harmoni som väcker obehag. Framförallt förhåller sig filmen till kortfilmsformatet föredömligt med tydliga avgränsningar i berättandet.”

Välkomna på årsmöte och AW!

Varmt välkommen på årsmöte i Oberoende Filmares Förbund den 10 maj kl 15-17. Vi håller till hos KLYS på Alströmmergatan 12, våning 7 vid Fridhemsplan i Stockholm. Nuvarande styrelse presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, samt nya medlemsrabatter och annat kul! Valberedningen presenterar förslag på ny styrelse. Alla närvarande medlemmar kan rösta. Kaffe och kaka finns förstås och efteråt går vi på AW.

Väl mött, styrelsen

Här kan ni ladda ner Verksamhetsberättelse, Dagordning + motion om stadgeändringar och förslag på dessa

Verksamhetsberättelse Oberoende Filmares Förbund

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017

Motion till årsstämma i Oberoende filmares förbund den 10

Stadgar Oberoende Filmares Förbund

Bild från Punkt 9: Val av andre vice talman av Maximilien Van Aertryck & Axel Danielson