Elin Kamlert ny ordförande

Förra veckan hölls årsmöte i OFF och då valdes en ny ordförande och en ny styrelse.
Ny ordförande är Malmöbaserade dokumentärfilmsproducenten Elin Kamlert som formulerar sin vision för OFF så här:
”Jag ser fram emot att förvalta vad Karin och Johan har byggt upp som ordförande, både vad gäller relationer med beslutsfattare och stödinstanser, och även visioner för OFF:s arbete. Detta handlar för mig om ett professionellt klimat, där vi oberoende filmare får skäligt betalt för vårt jobb och kan ha arbetsro. Många av oss kämpar med underfinansierade projekt och har svårt att skapa hållbarhet och trygghet av att leva som filmare. Därför behöver vi driva frågan om att höja produktionsmedlen till oberoende film. Det är också viktigt att vi fortsätter engagera oss i utvecklingen kring public service och maktkoncentration i filmbranschen, och så klart frågor kring jämställdhet och mångfald.”  

Till övriga ledamöter och suppleanter antogs valberedningens förslag enligt följande:
Johan Liljeström Seth, kassör och vice ordförande
Karin Ekberg, kommunikatör och vice ordförande
Therese Högberg, ledamot
Ronak Naderi, ledamot
Dylan Williams, ledamot
Astrid Askberger, ledamot
Hanna Hannertz, ledamot
Mónica Hernández Rejón, ledamot
Erika Lager, suppleant
Malin Korkeasalo, suppleant
Viktor Nordenskiöld, adjungerad ledamot (utan rösträtt)

Styrelsen kommer inom kort att hålla ett första konstituerande möte och där fördela det interna arbetet mer i detalj. Styrelsen nås på kansliet@off.se

Vi vill rikta ett varmt tack till avgående ledamöter och suppleanter för all tid ni gett till föreningen och allt bra ni bidragit med. De är Farima Karimi, Nils Cromnow, Jennifer Jerez, Vianna Barzan Mikkelsen, Hjalmar Palmgren och Jasmijn Kooijmans.
Vi önskar er lycka till med andra uppdrag och självklart välkomna tillbaka! 

Vi vill också tacka valberedningen Viktor Nordenskiöld för ditt fina arbete.
Ny valberedning är Farima Karimi och Nils Cromnow.

CORONAGUIDE

Den 20:e mars avsatte regeringen 500 miljoner kronor i akut stöd till kulturen. Dessa pengar ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter, men hur detta ska gå till är ännu inte klart.

Den senaste tiden har varit intensiv och det har kommit nya direktiv varje vecka. Vi på OFF har gjort en sammanställning av de resurser och hjälp som nu finns att få för dig som är företagare inom kulturområdet.

OBS, saker kan ändras med kort varsel så var uppmärksam. 

Hämta sammanställning som PDF

Om du ska korttidspemittera dig själv så ska du ha en nytt avtal mellan dig själv och ditt bolag. Mall finner du här: 

Avtalsmall korttidspermittering

OBS – från den 14 april kan man göra arbetstidsförkortning med 80 % så det är viktigt att man anger det i avtalet med sig själv.

Avtalet ska inte bifogas ansökan till Tillväxtverket men ska kunna visas upp. Företagarna har sammanställt mycket bra information och har även en beräkningssnurra här: Räknesnurra

Som ni kanske vet omfattas inte ägare till enskilda firmor men däremot omfattas deras anställda som inte är närstående.OFF fortsätter att arbeta för bättre villkor för våra medlemmar som har enskilda firmor och att vi precis skrivit på ett upprop för detta i samarbete med Klys.

BRANSCHRÅD

OFF deltar under dagen vid SFI’s branschrådsmöten i råden Visning & Spridning, Utveckling & Produktion och Filmarv. Självklart sker mötet digitalt och handlar framförallt om hur branschen kan hantera corona-krisen. Nu och i framtiden.

Den del av krispaketet på 500 miljoner från regeringen, som SFI kommer att ta och hand om, kommer enbart rikta sig till distributörer, biografer och filmfestivaler och syftar till att täcka inkomstbortfall för offentliga visningar och event och kan enbart sökas av fria aktörer.

Detaljer kring stöd som kommer kunna sökas av producenter, regissörer, manusförfattare och andra kulturutövare kommer att delges på Kulturdepartementets presskonferens fredag 24/4.

Enkät om ekonomiska konsekvenser i samband med Coronakrisen

EOberoende Filmares Förbund för just nu en intensiv dialog tillsammans med politiker, SFI och myndigheter om konsekvenserna av Coronakrisen. Många akuta och långsiktiga åtgärder behöver komma på plats. Vi ber nu om er hjälp, vi behöver få en helhetsbild över hur situationen ser ut för våra medlemmar för att göra vårt påverkansarbete ännu mer effektivt. Gå in på enkäten nedan och svara, gärna så fort som möjligt men senast den 3 april.

Länk till enkäten!

Det råder stor oro hos frilansare, kulturarbetare, filmare och hela vår sektor med anledning av Corona.

Idag har ett första #krispaketförkulturen släppts av kulturdepartementet som ett direkt resultat av OFF:s påverkansarbete som vi arbetat intensivt med under den gångna veckan, i samarbete med paraplyorganisationen KLYSHör kulturministern presentera paketet i SVT:s Kulturnyheterna. 

Regeringen visar att de har lyssnat på KLYS och OFF och vill anförtro sakmyndigheterna på området uppdraget att fördela stöd till de kulturaktörer som behöver det som mest just nu, inte minst kulturskapare.

Satsningen innehåller dock inga detaljer och KLYS och OFF kommer att fortsätta föra dialog med kulturdepartementet och kulturmyndigheterna om den närmare utformningen.

Det aviserades också att regeringen är öppen för att vidta ytterligare åtgärder på kulturområdet längre fram.

Dessutom signalerade kulturministern att arbetsmarknadsdepartementet är på gång med åtgärder, som kommer att beröra även kulturskapare.

Hjälp oss därför att analysera det första paketet! Vad saknas? Var finns brister? Vad kan vi jämföra med? Det är avsevärt mindre än flygsektorn till exempel. Kulturföretagare kan också omfattas av fler krispaket från andra områden som till exempel näringsliv.

OFF träffar nämligen kulturminister Amanda Lind på tisdag nästa vecka. Så skriv dina kommentarer på paketet och den förda politiken till kansliet@off.se så ska vi försöka tala för er alla på detta möte.

I dessa intensiva tider ber vi också att ni kontaktar oss på denna officiella adress och inte genom styrelseledamöters privata kontakter. Vi är hårt belastade nu och måste räcka över lång tid. Tack för att ni respekterar detta.

Sprid gärna ordet om allt som OFF gör och värva kollegor. Med fler medlemmar blir vi en starkare röst och får stadigare ekonomi.

Trevlig helg!