DEADLINES FÖR REGIONALT KULTURSTÖD

Projektstöd – GBG

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka Projektstöd för kulturprojekt två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka. Läs mer

Regionalt krisstöd till kultursektorn Skåne

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har många av det skånska kulturlivets aktörer drabbats hårt ekonomiskt av pandemins effekter. Region Skånes kulturnämnd lyser därför ut 9,5 miljoner kronor i extra regionalt krisstöd till egenföretagare och andra mindre organisationer inom det skånska kulturlivet.
Läs mer

Film Stockholm

Nu får Stockholm ett nytt produktionscentrum för film och tv-drama. Film Stockholm ägs av Region Stockholm och har fyra huvuduppdrag: Samproduktion, filmkommission, talangutveckling och kompetensutveckling. Håll utkik efter kommande utlysningar. Läs mer

NYA KRISSTÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET ATT SÖKA

NYA KRISSTÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET ATT SÖKA

Stöd till utebliven finansiering och stöd till uteblivna intäkter

Nu på tisdag den 16 mars utlyser Filminstitutet två nya krisstöd. Det är dels stöd till lanserade filmer som drabbats av uteblivna intäkter under 2020, dels filmprojekt som kan visa på att de drabbats av utebliven finansiering som en följd av covid-19. Båda stöden kan sökas för långa dokumentärer (över 60 min) och lång spelfilm.

Vad gäller uteblivna intäkter för dokumentärfilm behöver du som söker antingen uppvisa en intäktsprognos som du har gjort tillsammans med distributör/sales agent, eller en prognos baserat på dina egna estimat. Stödet är alltså mer öppet för dokumentärfilmer där du som producent själv distribuerar och beräknar intäkter. För lång spelfilm gäller den tillfälliga PRS-beräkningen. Stödet för uteblivna intäkter har en budget på totalt 20 miljoner, 15 miljoner till spelfilm och 5 miljoner till dokumentär. 

Vad gäller stöd till utebliven finansiering har vi i OFF jobbat för att påverka riktlinjerna så att de dokumentärfilmer som fastnat på 60 procent av uppnådd finansiering nu kan söka (tidigare 80 procent). Här kan du söka upp till 20 procent av finansieringen! Det är inte ett absolut krav att styrka ansökan med LOC/LOI på finansiering som uteblivit, men du ska kunna redogöra för vilka finansiärer du haft kontakt med, eller räknat med, och som har nekat stöd/investering vilket kan antas vara en följd av covid-19. 

Eftersom vi har löpande kontakt med Filminstitutet kring detta och känner till riktlinjerna väl, kan du höra av dig till oss om du vill ha hjälp eller råd inför att söka. Skriv till Elin Kamlert på elin@off.se.  

Filminstitutet skickar också med en direkt uppmuntran till OFF’s medlemmar att även söka i den ordinarie stödordningen. De ser att de inte får in lika många ansökningar som vanligt här. Läs mer

HÖSTKURSER PÅ SKH

Institutionen för film och media ger tre kurser under hösten 2021. 
Sista ansökningsdag 15 april.

  • PHYSICAL EDITING
    Hur analyserar vi det vi gör och har gjort? Vad betyder rum, tid, rörelse, rytm och flöde för klippningen?
  • MEDIAPEDAGOGIK MED FOKUS PÅ BARN OCH UNGAS BERÄTTANDE
    utvecklar dina möjligheter att inspirera barn och unga i ett kreativt skapande och att hjälpa dem att hitta och uttrycka sina egna berättelser.
  • UPPHOVSRÄTT INOM KONSTNÄRLIG OCH KREATIV VERKSAMHET
    En kurs för dig som är verksam inom film och media och är intresserad av upphovsrätt inom konstnärligt skapande. Läs mer om kurserna i film och media och här hittar du SKH:s samtliga höstkurser

REFRAME SESSIONS – CASE STUDY: ORCA

I vår serie ”ReFrame Sessions”, i samarbete med Filmcentrum Syd, blev vårt första event ”Möt Producenterna” en succé. Nu fortsätter vi med en case study i hur det är att producera långfilm under pågående pandemi! Vi får möta producent Sofie Palage som producerade Josephine Bornebuschs ”Orca”. En film om distansrelationer under pandemin som gick från idé till premiär på 7 månader förra året. Hur gick den kreativa och produktionsmässiga processen till? Vilka begränsningar fanns från början och vilka uppstod längs vägen? Vad fanns det för för- och nackdelar med en så snabb process, och vad kan vi andra lära oss av den?
Sofie kommer att dela med sig av sin process och svara på era frågor, så vi rekommenderar varmt att ni som deltar ser filmen före samtalet så att alla får mesta möjliga ut av det. Filmen kan ses på Viaplay.

Online Event
Tisdag 16 mars, kl 14.00 – 15.30
Moderator: Elin Kamlert, OFF
ANMÄLAN: Senast 12 mars till anna@filmcentrumsyd.se
Zoomlänk skickas till din mailadress på morgonen den 16 mars.

TEMPO DOKUMENTÄR FESTIVAL

För första gången i Tempo Dokumentärfestivals historia inviger en kortfilm festivalen. Den 14 minuter långa Man med duvor är en film om ömhet, äckel och hängivenhet av Lina Maria Mannheimer. Filmen är med och tävlar om 25 000 kronor i Tempo Short Award, som är festivalens tävlingssektion för korta dokumentärer. Den 22:a upplagan av Tempo Dokumentärfestival öppnar den 8 mars och pågår till 14 mars. I år är det övergripande temat Tempo flyttar hem och festivalen kommer att vara digital. Du kan ta del av hela filmprogrammet hemifrån för bara 260 kr. Filmerna visas hos Draken film. Ackreditering till branschprogrammet som innehåller masterclasses, Tempo pitch, work in progress med mera kostar 500 kr ex moms.  

Idag är det också deadline för Tempo Impact workshop. Workshopen fokuserar vi på hur man genom dokumentära uttryck kan göra intryck och avtryck och påverka beteenden och strukturer i samhället. Workshopledare är Danielle Turkov, grundare till brittiska Think-Film Impact Production. Kursen består av tre träffar på 1 till 1,5 timme vid varje tillfälle. Det första tillfället sker under festivalen, fredag den 12 mars. Den första träffen sker digitalt, senare träffar planeras tillsammans med Danielle. Läs mer

OFFs medlemmar får 100 kr rabatt på ackreditering via denna länk!