Enkät om ekonomiska konsekvenser i samband med Coronakrisen

EOberoende Filmares Förbund för just nu en intensiv dialog tillsammans med politiker, SFI och myndigheter om konsekvenserna av Coronakrisen. Många akuta och långsiktiga åtgärder behöver komma på plats. Vi ber nu om er hjälp, vi behöver få en helhetsbild över hur situationen ser ut för våra medlemmar för att göra vårt påverkansarbete ännu mer effektivt. Gå in på enkäten nedan och svara, gärna så fort som möjligt men senast den 3 april.

Länk till enkäten!

Det råder stor oro hos frilansare, kulturarbetare, filmare och hela vår sektor med anledning av Corona.

Idag har ett första #krispaketförkulturen släppts av kulturdepartementet som ett direkt resultat av OFF:s påverkansarbete som vi arbetat intensivt med under den gångna veckan, i samarbete med paraplyorganisationen KLYSHör kulturministern presentera paketet i SVT:s Kulturnyheterna. 

Regeringen visar att de har lyssnat på KLYS och OFF och vill anförtro sakmyndigheterna på området uppdraget att fördela stöd till de kulturaktörer som behöver det som mest just nu, inte minst kulturskapare.

Satsningen innehåller dock inga detaljer och KLYS och OFF kommer att fortsätta föra dialog med kulturdepartementet och kulturmyndigheterna om den närmare utformningen.

Det aviserades också att regeringen är öppen för att vidta ytterligare åtgärder på kulturområdet längre fram.

Dessutom signalerade kulturministern att arbetsmarknadsdepartementet är på gång med åtgärder, som kommer att beröra även kulturskapare.

Hjälp oss därför att analysera det första paketet! Vad saknas? Var finns brister? Vad kan vi jämföra med? Det är avsevärt mindre än flygsektorn till exempel. Kulturföretagare kan också omfattas av fler krispaket från andra områden som till exempel näringsliv.

OFF träffar nämligen kulturminister Amanda Lind på tisdag nästa vecka. Så skriv dina kommentarer på paketet och den förda politiken till kansliet@off.se så ska vi försöka tala för er alla på detta möte.

I dessa intensiva tider ber vi också att ni kontaktar oss på denna officiella adress och inte genom styrelseledamöters privata kontakter. Vi är hårt belastade nu och måste räcka över lång tid. Tack för att ni respekterar detta.

Sprid gärna ordet om allt som OFF gör och värva kollegor. Med fler medlemmar blir vi en starkare röst och får stadigare ekonomi.

Trevlig helg!

OFF påverkar ministrar och departement genom KLYS

OFF är en av 13 kulturskaparorganisationer som samlas i paraplyorganisationen KLYS som är en samlad röst för Sveriges kulturskapare. Både förra veckan och idag har KLYS bett OFF om en analys kring Coronaåtgärdernas konsekvenser för respektive kulturområde. OFF-styrelsen har med mycket kort varsel lämnat vår  analys, input och förslag efter bästa förmåga och tagit hjälp av kloka medlemmar genom efterlysningar i OFF-listan.

En delegation från KLYS har träffat ministrar och departement inom kultur, näringsliv och social trygghet. ”Kompensera frilansande kulturskapare för det inkomstbortfall som de drabbas av i Coronakrisens spår” var det samlade budskapet till kulturminister Amanda Lind – minister för kultur, demokrati och idrott, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på mötet på kulturdepartementet om åtgärder för att skydda kultursektorns yrkesverksamma.KLYS ordförande har också medverkat i SVT:s kulturnyheterna.

Vi rekommenderar er att följa KLYS i sociala media för att se hur de arbetar för oss, och vi för er! Vi kommer inom kort att publicera inlämnade förslag från KLYS, även i OFF:s kommunikationskanaler.

Inställda medlemsevenemang i mars

Våra två medlemsevenemang i mars: “tryggare med försäkring och socialförsäkring”och “genvägar till lönsamt filmföretagande” känns mer aktuella än någonsin. Men vi har ändå valt att ställa in dessa datum för att skydda alla från onödiga resor och sociala kontakter. Vi kommer att genomföra dessa två event senare, så snart Coronakrisen är förbi, alternativt om det drar ut på tiden titta på lösningar för livestreaming.

Vi pausar också planerad medverkan på festivalerna Pixel och Frame tills situationen klarnat.

Diskutera och dela dina tankar med kollegor

Det finns en växande Facebookgrupp som heter “Kulturarbetare i Coronakris” där det tipsas, stöttas och diskuteras för fullt. Det finns också några bra hastags att använda när du kommunicerar i sociala media: #covid19 #krispaketforkulturen #egenforetagare #coronasverige

Använd också den slutna gruppen OFF-listan för diskussion medlemmar emellan!

ÖVRIG INFORMATION GÄLLANDE CORONA

Gå gärna in och läs om regeringens krispaket för företagare. 

Vi vill också påminna alla om möjligheten att skriva upp sig på svensklistan hos UD, inför en utlandsresa och lämna sina kontaktuppgifter så att UD eller en svensk ambassad kan komma i kontakt om det skulle visa sig nödvändigt. Uppgifter som lämnas, sparas enbart under den tid man själv anger för utlandsvistelsen och tas sedan automatiskt bort.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du t ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

113 13 – Sveriges nationella informationsnummerFolkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd och följer även utbrott av smittsamma sjukdomar utomlands. Aktuell information om coronaviruset kan följas via Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 

Folkhälsomyndigheten – Epidemiologiskt läge

Folkhälsomyndigheten – Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten – Information till resenärer

För frågor om en bokad resa hänvisas till aktuellt flygbolag eller reseföretag. För allmänna frågor om rättigheter kopplat till resor läs mer på Hallå Konsuments sida om det nya coronaviruset och resor:Hallå Konsument – Allmän information om coronaviruset

För frågor om en enskild försäkring kontakta aktuellt försäkringsbolag.

För allmänna råd och information om försäkringar läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Pengar från FRF betalas ut nu istället för vid årets slut

OFF är en av grundarna till Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF). Föreningen är ideell och arbetar utan vinstsyfte med att inkassera och distribuera ersättning till oberoende film- och TV-producenter för vidaresändning i kabelnät respektive för privatkopiering. OFF har bearbetat FRF för att tidigarelägga utbetalningen av svensk privatkopieringsersättning för 2019 till svenska producenter och det är nu beslutat att så kommer ske. Detta kommer att påbörjas i nästa vecka stället för slutet på 2020. Vi arbetar också på för hur vi kan skynda på andra utbetalningar som ger medlemmar ekonomi i dessa svåra tider.

Har du producerat en film kan du har rätt till ersättning, så missa inte att registrera den, gör det direkt på FRFs hemsida