SÖK FILMRESIDENS

HALLAND
Filmare från hela Sverige är välkomna att söka till Filmresidens Halland. Filmresidenset innebär att en filmare får komma till Falkenberg och Katrinebergs folkhögskolas filmhus under en period hösten 2021. Residenset kan vara en period om max 1 månad, eller en kortare period i det fall två eller flera filmare i samarbete vill dela på en residensperiod. Du som blir antagen får resa, boende och fri kost under vardagarna, samt en ersättning om 40 000 kr. Ansök senast 18:e april. Läs mer

DOKUMENTÄRFOTOGRAFISKT RESIDENS, VÄSTERBOTTEN
Residenset anordnas av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum och vänder sig till fotografer och filmare bosatta i Sverige. Syftet är att främja den dokumentära bilden, samtidsdokumentation samt att understödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi. I residenset ingår ett stipendiet, boende, handledning, resekostnader mm. Ansökan stänger 5:e april. Läs mer


ELIN WÄGNER STIPENDIUM
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägner-sällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor i Elin Wägners Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15.000:- Syftet med stipendiet är att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel/film/musik/konstverk i en både stimulerande och rofylld miljö.  

Kriterier: Du som i ditt konstnärliga arbete skriver eller forskar om Elin Wägner eller i Elin Wägners anda, inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.  

Ansökan: Vi önskar att Du skriver kort om: ”Vem Du är ”, ”Vad Du vill använda stipendiet till”, ”Vad Du vill uppnå”. 

Ansökan mejlas eller skickas in senast 25 april 2021 till birgitta.k.hansson@gmail.com eller Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka, att. Birgitta Hansson, Söreskog 6, 360 30 Lammhult  Boendeperioden kan förläggas i september eller november månad.  För frågor: Birgitta Hansson 073/420 63 66, birgitta.k.hansson@gmail.com