SFI sänker kraven


Kravet för att söka ett första utvecklingsstöd hos Filminstitutet justeras och tröskeln sänks. Det nya kravet för att kunna söka ett första utvecklingsstöd hos konsulent för lång spelfilm är att den sökande är professionellt och dokumenterat verksam som manusförfattare, regissör och/eller producent inom film, tv eller motsvarande.

Utvecklingsstöd kan sökas i flera steg upp till en maxnivå om 200 000 kronor utan att ha en, enligt Svenska Filminstitutets definition, etablerad producent knuten till projektet.

– Vi uppmärksammade det här utfallet och behovet under våren och har sedan i samråd med branschen arbetat för att genomföra en justering. Vi hoppas nu få se en snabb effekt av beslutet och ser fram emot en större bredd av ansökningar i våra konsulentrum, säger Magdalena Jangard, chef Filminstitutets produktionsstödsenhet.

OFF är jätteglada att våra synpunkter tagits i beaktande. Detta kommer påverka många medlemmars verksamhet positivt! Läs mer