Seminarium om EGET FÖRETAGANDE

Varmt välkomna på vårt seminarium om EGET FÖRETAGANDE. Vi ses den 8 februari i Malmö i samarbete med FilmCentrum Syd.

Seminariet riktar sig till filmare och filmarbetare som funderar på att starta eget produktionsbolag alternativt filmkollektiv, eller som redan driver eget företag men vill/behöver lära sig mer. Och få ta del av andras erfarenheter av att vara egen företagare. Det kan ofta vara en förutsättning att ha eget bolag eller bilda ett filmkollektiv för att kunna arbeta som frilansande filmare/filmarbetare, samt för att kunna söka finansiering.

Vad innebär det rent faktiskt att vara frilansande filmarbetare med eget bolag? Vad handlar det om, vad bör du tänka på, vilka förberedelser bör göras innan du startar eget? Hur kan du balansera verksamheten mellan egna filmproduktioner och betalda uppdrag? Vad finns det för alternativ till att ha eget bolag, och hur funkar det?

ANMÄLAN: Senast den 5 februari till johan@filmcentrumsyd.se
DELTAGARAVGIFT: 200 kr. OBS! Anmälan är bindande.
KONTAKT: Johan Simonsson (FC Syd), 040 – 795 79 eller johan@filmcentrumsyd.se

Läs mer på: http://syd.filmcentrum.se