REFRAME SESSIONS – CASE STUDY: ORCA

I vår serie ”ReFrame Sessions”, i samarbete med Filmcentrum Syd, blev vårt första event ”Möt Producenterna” en succé. Nu fortsätter vi med en case study i hur det är att producera långfilm under pågående pandemi! Vi får möta producent Sofie Palage som producerade Josephine Bornebuschs ”Orca”. En film om distansrelationer under pandemin som gick från idé till premiär på 7 månader förra året. Hur gick den kreativa och produktionsmässiga processen till? Vilka begränsningar fanns från början och vilka uppstod längs vägen? Vad fanns det för för- och nackdelar med en så snabb process, och vad kan vi andra lära oss av den?
Sofie kommer att dela med sig av sin process och svara på era frågor, så vi rekommenderar varmt att ni som deltar ser filmen före samtalet så att alla får mesta möjliga ut av det. Filmen kan ses på Viaplay.

Online Event
Tisdag 16 mars, kl 14.00 – 15.30
Moderator: Elin Kamlert, OFF
ANMÄLAN: Senast 12 mars till anna@filmcentrumsyd.se
Zoomlänk skickas till din mailadress på morgonen den 16 mars.