Det råder stor oro hos frilansare, kulturarbetare, filmare och hela vår sektor med anledning av Corona.

Idag har ett första #krispaketförkulturen släppts av kulturdepartementet som ett direkt resultat av OFF:s påverkansarbete som vi arbetat intensivt med under den gångna veckan, i samarbete med paraplyorganisationen KLYSHör kulturministern presentera paketet i SVT:s Kulturnyheterna. 

Regeringen visar att de har lyssnat på KLYS och OFF och vill anförtro sakmyndigheterna på området uppdraget att fördela stöd till de kulturaktörer som behöver det som mest just nu, inte minst kulturskapare.

Satsningen innehåller dock inga detaljer och KLYS och OFF kommer att fortsätta föra dialog med kulturdepartementet och kulturmyndigheterna om den närmare utformningen.

Det aviserades också att regeringen är öppen för att vidta ytterligare åtgärder på kulturområdet längre fram.

Dessutom signalerade kulturministern att arbetsmarknadsdepartementet är på gång med åtgärder, som kommer att beröra även kulturskapare.

Hjälp oss därför att analysera det första paketet! Vad saknas? Var finns brister? Vad kan vi jämföra med? Det är avsevärt mindre än flygsektorn till exempel. Kulturföretagare kan också omfattas av fler krispaket från andra områden som till exempel näringsliv.

OFF träffar nämligen kulturminister Amanda Lind på tisdag nästa vecka. Så skriv dina kommentarer på paketet och den förda politiken till kansliet@off.se så ska vi försöka tala för er alla på detta möte.

I dessa intensiva tider ber vi också att ni kontaktar oss på denna officiella adress och inte genom styrelseledamöters privata kontakter. Vi är hårt belastade nu och måste räcka över lång tid. Tack för att ni respekterar detta.

Sprid gärna ordet om allt som OFF gör och värva kollegor. Med fler medlemmar blir vi en starkare röst och får stadigare ekonomi.

Trevlig helg!