OFF i Samtal med Filminstitutet

OFF har de senaste dagarna fört samtal med Filminstitutets chefer för att ge information om vad som bäst kan hjälpa våra medlemmar just nu. SFI har gått med på följande snabba åtgärder:

-Ta bort återbetalningskrav 

-Redan beviljade stöd för projekt och aktiviteter som inte har kunnat genomföras eller färdigställas kommer inte behöva återbetalas avseende redan upplupna kostnader. Rapportering och redovisning av kostnader skall dock inlämnas enligt gängse rutiner.

-Möjliggöra ”nyansökan” för inställda lanseringar

-Film som beviljats lanseringsstöd men där premiären ställts in eller skjutits fram har möjlighet att inkomma med en ny stödansökan för en förnyad prövning.

-Tidigareläggning av utbetalning av biografstöd.

-Utbetalning av ”Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd” kommer att tidigareläggas och betalas ut i mitten av april.

-Förlängning av tidsfrister

-För projekt, evenemang och kampanjer som senarelagts förlängs eventuella tidsfrister kopplat till villkoren för stöden. 

Läs mer på SFIs hemsida

OFF har löpande kontakt med SFI och diskuterar fler åtgärder för att stärka branschen i denna tid! Bidra gärna med förslag och synpunker genom att mejla till kansliet@off.se