OFF I MÖTE MED AMANDA LIND

Den 11 maj träffade kultur- och demokratiminister Amanda Lind representanter från filmbranschen för att diskutera aktuella filmpolitiska frågor och vad som krävs för en återstart efter pandemin. OFF’s ordförande Elin Kamlert deltog i mötet tillsammans med andra av branschens intresseorganisationer, Svenska Filminstitutet, Myndigheten för kulturanalys, samt regionala filmorganisationer och TV-bolag. Temat var återstart efter pandemin och digitaliseringens utmaningar. 

Vi framförde vår önskan om fortsatt transparens och flexibilitet mellan branschens parter för att klara en återstart. Vikten av flexibilitet gällande visningsfönster kommer att bli allt viktigare även efter en återstart. Vi som driver produktionsbolag kommer att behöva experimentera med lansering och distribution för att hitta bästa tänkbara väg framåt, och här finns inte en kostym som passar för alla filmer. Producenter måste kunna satsa på de mest gynnsamma modellerna för deras filmer, och här utgör nuvarande fönsterpolitik och fokus på territorier ett hinder. Filmbranschen måste lära sig nya modeller snabbt, och detta under/efter en mycket prövande pandemitid. Därför ser vi gärna att Filminstitutet stöttar med ett särskilt riktat stöd till digitalisering och nya affärsmodeller. 

Vi framhöll också vikten av fortsatta krisstöd så länge pandemin pågår, särskilt till mindre oberoende produktionsbolag och enskilda företagare som verkar inom filmbranschen: producenter/regissörer och fotografer, konstnärer, grafiker, ja alla vi samarbetar med i våra projekt. Många av dessa lever mycket osäkert trots att de utgör helt essentiella delar av filmens ekosystem. 

Efter mötet skrev kulturministern denna kommentar på sin Facebooksida:”En av de saker jag längtar efter är att kunna gå på bio, där duken, ljudet och gemenskapen ger den där särskilda filmupplevelsen. Samtidigt har digitaliseringen skapat möjligheter att kunna ta del av ett rikt utbud av film hemma i soffan, vilket många haft som glädjeämne under pandemin. Nya sätt att nå publiken är här för att stanna.

Idag höll jag ett högnivåmöte för svensk film med en mängd aktörer – alltifrån de som skapar film till de som distribuerar, filmfestivaler och biografer. Jag är väldigt glad över den konstruktivitet som svensk filmsektor visat senaste året, både med fördelningen av nästan 1 miljard i krisstöd till filmen – men också i allt som gjorts för att fortsätta hålla igång svensk filmproduktion och fortsätta nå ut!

Nu när vi levt med pandemin i över ett år och vi ser ljuset i tunneln vill jag rikta fokus på framtidsfrågorna. Återstarten för kulturen, hur vi ska se till att vårt fantastiska kulturliv blomstrar igen. Den snabba digitaliseringen har skapat nya både utmaningar och möjligheter.”