NYA KRISSTÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET ATT SÖKA

NYA KRISSTÖD FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET ATT SÖKA

Stöd till utebliven finansiering och stöd till uteblivna intäkter

Nu på tisdag den 16 mars utlyser Filminstitutet två nya krisstöd. Det är dels stöd till lanserade filmer som drabbats av uteblivna intäkter under 2020, dels filmprojekt som kan visa på att de drabbats av utebliven finansiering som en följd av covid-19. Båda stöden kan sökas för långa dokumentärer (över 60 min) och lång spelfilm.

Vad gäller uteblivna intäkter för dokumentärfilm behöver du som söker antingen uppvisa en intäktsprognos som du har gjort tillsammans med distributör/sales agent, eller en prognos baserat på dina egna estimat. Stödet är alltså mer öppet för dokumentärfilmer där du som producent själv distribuerar och beräknar intäkter. För lång spelfilm gäller den tillfälliga PRS-beräkningen. Stödet för uteblivna intäkter har en budget på totalt 20 miljoner, 15 miljoner till spelfilm och 5 miljoner till dokumentär. 

Vad gäller stöd till utebliven finansiering har vi i OFF jobbat för att påverka riktlinjerna så att de dokumentärfilmer som fastnat på 60 procent av uppnådd finansiering nu kan söka (tidigare 80 procent). Här kan du söka upp till 20 procent av finansieringen! Det är inte ett absolut krav att styrka ansökan med LOC/LOI på finansiering som uteblivit, men du ska kunna redogöra för vilka finansiärer du haft kontakt med, eller räknat med, och som har nekat stöd/investering vilket kan antas vara en följd av covid-19. 

Eftersom vi har löpande kontakt med Filminstitutet kring detta och känner till riktlinjerna väl, kan du höra av dig till oss om du vill ha hjälp eller råd inför att söka. Skriv till Elin Kamlert på elin@off.se.  

Filminstitutet skickar också med en direkt uppmuntran till OFF’s medlemmar att även söka i den ordinarie stödordningen. De ser att de inte får in lika många ansökningar som vanligt här. Läs mer