KULTURSKAPARUPPROPET

#kulturskaparuppropet = 23 kulturskaparorganisationer, däribland OFF, som tillsammans företräder över 150 000 kulturskapare inom olika branscher i Sverige, samlar sig till ett upprop till stöd för EU:s aktuella upphovsrättsdirektiv, som ska upp för omröstning i EU-parlamentets plenum i slutet av mars.

Den nya lagstiftningen har avgörande betydelse för konstens, kulturens och kulturskaparnas framtid i Sverige och i Europa. Vi kulturskapare uppmanar därför berörda politiker att ta ansvar för ett sunt, hållbart och balanserat intenet och rösta ja till direktivet i sin helhet!
#kuturskaparuppropet #CopyrightDirective #fairinternet#AVauthorsRemuneration #BargainingPower #Yes2Copyright #DSM#DigitalSingleMarket

Läs mer