STORA ÄNDRINGAR I NYA MEDIAPROGRAMMET

Det sker justeringar i Kreativa Europas MEDIA-program för 2021-2027, som slår hårt mot dokumentären. Documentary Association of Europe (DAE) har satt ihop en protest i form av en pressrelease och ett 40-tal europeiska branschföreträdare har signerat, inklusive OFF. 

De viktigaste och sämsta punkterna i justeringarna: 

1. Utvecklingsstöd kan endast beviljas till projekt som börjar filma tidigast 10 månader efter ansökans deadline. Var tidigare 8 månader.

2. Enskilda project (”single project”-ansökan) ska nu göras om till ett ”co-development tool” som kräver bekräftad samproducent i annat land redan i utveckling. Huvudproducenten här ska ha lanserat minst en tidigare film i minst tre andra länder utanför sitt hemland. (Var tidigare ett land utanför sitt eget). Detta kommer främst drabba småspråksländer och de som redan har svårt att nå ut med sina filmer brett i Europa – på tvärs mot vad programmet är till för.

3. Det så kallade stödet till Tv programming, distribution av film via europeisk tv, sänks från 20% av budgeten till max 15% av budgeten för alla, bra för fiktion som får en höjning, dåligt för dokumentär som får en sänkning. 

Läs pressreleasen här
Läs mer här