Förbättra Försäkringskassans hantering av föräldrarlediga egenföretagare

Den 21 februari hade KLYS nätverk för socialförsäkringsfrågor, där Åse Fougner är OFF:s representant, ett möte med Riksrevisionen. Mötet ägde rum på Riksrevisionens initiativ eftersom att de just nu arbetar med en granskningsrapport av Försäkringskassans handläggning av föräldralediga egenföretagare. Rapporten gäller inte Tillfällig föräldrapenning (VAB) utan föräldraledighet under den första tiden efter födseln. Rapporten ska vara klar efter sommaren.
Riksrevisionen söker nu efter egenföretagare som har (i tiden någorlunda närliggande) erfarenhet av föräldrapenning i samband med sitt barns födelse, för att intervjua som en del i sin granskning. Kontakta Åse Fougner om du vill bli intervjuad (personligt möte eller på telefon).
Detta är en möjlighet att få lämna synpunkter på hur Försäkringskassan fungerar, både ris och ros, och att kunna påtala sånt som kanske kan bli bättre framöver! Ta gärna denna chans att bidra till förbättring som många kan ha nytta av i framtiden.
Maila ase@fougnerfilm.se så förmedlar hon kontakt med Riksrevisionen.
Styrelsen passar på att tacka Åse Fougner för att hon engagerar sig som OFF:s representant i detta viktiga nätverk!