Enkät om ekonomiska konsekvenser i samband med Coronakrisen

EOberoende Filmares Förbund för just nu en intensiv dialog tillsammans med politiker, SFI och myndigheter om konsekvenserna av Coronakrisen. Många akuta och långsiktiga åtgärder behöver komma på plats. Vi ber nu om er hjälp, vi behöver få en helhetsbild över hur situationen ser ut för våra medlemmar för att göra vårt påverkansarbete ännu mer effektivt. Gå in på enkäten nedan och svara, gärna så fort som möjligt men senast den 3 april.

Länk till enkäten!