Elin Kamlert ny ordförande

Förra veckan hölls årsmöte i OFF och då valdes en ny ordförande och en ny styrelse.
Ny ordförande är Malmöbaserade dokumentärfilmsproducenten Elin Kamlert som formulerar sin vision för OFF så här:
”Jag ser fram emot att förvalta vad Karin och Johan har byggt upp som ordförande, både vad gäller relationer med beslutsfattare och stödinstanser, och även visioner för OFF:s arbete. Detta handlar för mig om ett professionellt klimat, där vi oberoende filmare får skäligt betalt för vårt jobb och kan ha arbetsro. Många av oss kämpar med underfinansierade projekt och har svårt att skapa hållbarhet och trygghet av att leva som filmare. Därför behöver vi driva frågan om att höja produktionsmedlen till oberoende film. Det är också viktigt att vi fortsätter engagera oss i utvecklingen kring public service och maktkoncentration i filmbranschen, och så klart frågor kring jämställdhet och mångfald.”  

Till övriga ledamöter och suppleanter antogs valberedningens förslag enligt följande:
Johan Liljeström Seth, kassör och vice ordförande
Karin Ekberg, kommunikatör och vice ordförande
Therese Högberg, ledamot
Ronak Naderi, ledamot
Dylan Williams, ledamot
Astrid Askberger, ledamot
Hanna Hannertz, ledamot
Mónica Hernández Rejón, ledamot
Erika Lager, suppleant
Malin Korkeasalo, suppleant
Viktor Nordenskiöld, adjungerad ledamot (utan rösträtt)

Styrelsen kommer inom kort att hålla ett första konstituerande möte och där fördela det interna arbetet mer i detalj. Styrelsen nås på kansliet@off.se

Vi vill rikta ett varmt tack till avgående ledamöter och suppleanter för all tid ni gett till föreningen och allt bra ni bidragit med. De är Farima Karimi, Nils Cromnow, Jennifer Jerez, Vianna Barzan Mikkelsen, Hjalmar Palmgren och Jasmijn Kooijmans.
Vi önskar er lycka till med andra uppdrag och självklart välkomna tillbaka! 

Vi vill också tacka valberedningen Viktor Nordenskiöld för ditt fina arbete.
Ny valberedning är Farima Karimi och Nils Cromnow.