DEADLINES FÖR REGIONALT KULTURSTÖD

Projektstöd – GBG

Om du planerar ett konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd från Göteborgs Stad. Du kan söka Projektstöd för kulturprojekt två gånger per år. Det finns ingen övre gräns för hur högt belopp du kan söka. Läs mer

Regionalt krisstöd till kultursektorn Skåne

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har många av det skånska kulturlivets aktörer drabbats hårt ekonomiskt av pandemins effekter. Region Skånes kulturnämnd lyser därför ut 9,5 miljoner kronor i extra regionalt krisstöd till egenföretagare och andra mindre organisationer inom det skånska kulturlivet.
Läs mer

Film Stockholm

Nu får Stockholm ett nytt produktionscentrum för film och tv-drama. Film Stockholm ägs av Region Stockholm och har fyra huvuduppdrag: Samproduktion, filmkommission, talangutveckling och kompetensutveckling. Håll utkik efter kommande utlysningar. Läs mer