CORONAGUIDE

Den 20:e mars avsatte regeringen 500 miljoner kronor i akut stöd till kulturen. Dessa pengar ska fördelas av bidragsgivande expertmyndigheter, men hur detta ska gå till är ännu inte klart.

Den senaste tiden har varit intensiv och det har kommit nya direktiv varje vecka. Vi på OFF har gjort en sammanställning av de resurser och hjälp som nu finns att få för dig som är företagare inom kulturområdet.

OBS, saker kan ändras med kort varsel så var uppmärksam. 

Hämta sammanställning som PDF

Om du ska korttidspemittera dig själv så ska du ha en nytt avtal mellan dig själv och ditt bolag. Mall finner du här: 

Avtalsmall korttidspermittering

OBS – från den 14 april kan man göra arbetstidsförkortning med 80 % så det är viktigt att man anger det i avtalet med sig själv.

Avtalet ska inte bifogas ansökan till Tillväxtverket men ska kunna visas upp. Företagarna har sammanställt mycket bra information och har även en beräkningssnurra här: Räknesnurra

Som ni kanske vet omfattas inte ägare till enskilda firmor men däremot omfattas deras anställda som inte är närstående.OFF fortsätter att arbeta för bättre villkor för våra medlemmar som har enskilda firmor och att vi precis skrivit på ett upprop för detta i samarbete med Klys.