BRANSCHRÅD

OFF deltar under dagen vid SFI’s branschrådsmöten i råden Visning & Spridning, Utveckling & Produktion och Filmarv. Självklart sker mötet digitalt och handlar framförallt om hur branschen kan hantera corona-krisen. Nu och i framtiden.

Den del av krispaketet på 500 miljoner från regeringen, som SFI kommer att ta och hand om, kommer enbart rikta sig till distributörer, biografer och filmfestivaler och syftar till att täcka inkomstbortfall för offentliga visningar och event och kan enbart sökas av fria aktörer.

Detaljer kring stöd som kommer kunna sökas av producenter, regissörer, manusförfattare och andra kulturutövare kommer att delges på Kulturdepartementets presskonferens fredag 24/4.